Bệnh viện y học cổ truyền Vũng Tàu || Tường Việt

Bệnh viện y học cổ truyền Vũng Tàu

Dự án: Y tế
Khu vực: Miền nam
Tiến độ: Đang thi công
Bệnh viện y học cổ truyền Vũng Tàu

Thông tin dự án

Địa chỉ: 22 Lê Lợi, TP Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Bệnh viện y học cổ truyền Vũng Tàu

Gói thầu: Cung cấp. lắp đặt máy phát điện FGWilson