HAGL Myanmar Center

Projects: Trade Center - Entertainment
Region: Outside Vietnam
By progress: On going
HAGL Myanmar Center

Projects

Address: 192 Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

Investor: HAGL Land

Dự án tại Yangoon bao gồm hệ thống Trung tâm thương mại - Văn phòng - Khách sạn - Trung tâm hội nghị - Căn hộ cho thuê. Vốn đầu tư xây dựng cho giai đoạn 2 ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng, chi phí nâng cấp giai đoạn 1 là 535 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư của Dự án Myamar là 16.000 tỷ đồng.