Quang Ngai Hospital || Tuong Viet

Quang Ngai Hospital

Projects: Healthcare
Region: Central Region
By progress: On going
  • Quang Ngai Hospital
  • Quang Ngai Hospital
  • Quang Ngai Hospital

Projects

Address: Tran Phu St., Quang Ngai City

Investor: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Packages: Provide and install Elevators.