Sai Gon - Bac Lieu Beer

Projects: Industrial
Region: Southern Region
By progress: Completed
Sai Gon - Bac Lieu Beer

Projects

Address: Lot B5, Tra Kha Industrial Zone, Ward 8, Bac Lieu Province

Investor: Sai Gon Bac Lieu JSC

Packages: Provide, install FG Wilson generator 900KVA

Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu được hình thành theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương.

Năm 2002 Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý chủ trương cho Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn xây dựng tại Bạc Liêu 01 Nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn.

Năm 2003, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chỉ đạo xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn tại Bạc Liêu.

Năm 2004 Bộ Công Thương thuận chủ trương.

Năm 2007 Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn tiến hành khởi công xây dựng Nhà máy, khởi công ngày 30/04/2007. Sau 10 tháng thi công Nhà máy hoàn thành đi vào sản xuất. Từ tháng 09/2008 Nhà máy đã có sản phẩm bia chai SG 355ml tham gia thị trường tiêu thụ trong hệ thống phân phối của SABECO.