Waste Water Treatment Plant South Nha Trang City

Projects: Industrial
Region: Central Region
By progress: Completed
Waste Water Treatment Plant South Nha Trang City

Projects

Address: 6a Yersin, Nha Trang city, Khanh Hoa Province.

Investor: Sai Gon Technologies, INC.

Ngày 31/05/2011, Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đã ký Hiệp định số Cr.4885-VN bổ sung vốn cho Dự án Cải thiện Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải, trong đó Tiểu dự án Nha Trang được bổ sung 16.6 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ Chính phủ trong việc cải thiện VSMT tại các thành phố thuộc dự án một cách bền vững, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.